Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Prelude superyacht


http://www.charterworld.com/news/wp-content/uploads/2012/08/Prelude-superyacht-rear-view.jpghttp://www.charterworld.com/news/wp-content/uploads/2012/08/Laraki-designed-luxury-yacht-Prelude-side-view.jpg

http://www.charterworld.com/news/wp-content/uploads/2012/08/Luxury-motor-yacht-Prelude-view-from-above.jpg
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét