Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Bảng giá mainboard laptop sony

MAINBOARD SONY
(dealer giảm 300.000)
1CVGA-945GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.200
2CRVGA -965PM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.800
3CSVGA-PM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.800
4CWVGA -GM45 Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.500
5CWVGA –PM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.500
6FVGA -965GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.500
7FEVGA-945GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.100
8FJVGA-915GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.900
9FSVGA-915GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.600
10FWVGA-GM45 Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.500
11FZVGA-965GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.500
12K25/K35VGA –ATI Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm900
13NVGA-945GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.800
14NRVGA–PM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.500
15NSVGA-965GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.800
16NWVGA-GM45 Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.800
17SVGA-9200/9700 Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.200
18SRVGA-GM45 Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm3.200
19SWVGA-GM45 Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm3.500
20SZVGA-945PM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.800
21SZVGA-965PM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm2.500
22TXVGA- 855GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm1.800
23TZVGA -945GM Bán main laptop thay mainboard laptop sony uy tín giá rẻ lấy liền tphcm4.500